Informujemy: w przypadku ogłoszenia wysokiej zachorowalności na Covid-19 i tzw. 4-tej fali epidemii, w Gabinecie Prodent przyjmowani będą tylko pacjenci zaszczepieni dwiema dawkami.
Gabinet Stomatologiczny nieczynny do 05.09.2021.
Pracownia RTG czynna wg harmonogramu.

Galeria zdjęć

Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
Prodent
formularz
gdzie jesteśmy
dojazd, mapa